Pineapple

- hoàng

♦ Phiên âm: (huáng, wǎng)

♦ Bộ thủ: Bạch ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦(Hình) To lớn, vĩ đại. ◎Như: quan miện đường hoàng mũ miện bệ vệ.
♦(Hình) Nghiêm trang, rực rỡ, huy hoàng. ◇Thi Kinh : Phục kì mệnh phục, Chu phất tư hoàng , (Tiểu nhã , Thải khỉ ) (Tướng quân) mặc y phục theo mệnh vua ban, Có tấm phất đỏ rực rỡ.
♦(Hình) Đẹp, tốt. ◎Như: hoàng sĩ kẻ sĩ tốt đẹp.
♦(Hình) Từ tôn kính, dùng cho tổ tiên. ◎Như: hoàng tổ ông, hoàng khảo cha (đã mất).
♦(Hình) Có quan hệ tới vua. ◎Như: hoàng cung cung vua, hoàng ân ơn vua, hoàng vị ngôi vua.
♦(Hình) Hoàng hoàng : (1) Lớn lao, đẹp đẽ, rực rỡ. (2) Nôn nao, vội vàng. ◎Như: nhân tâm hoàng hoàng lòng người sợ hãi nao nao. ◇Mạnh Tử 孟子: Khổng Tử tam nguyệt vô quân, tắc hoàng hoàng như dã , (Đằng Văn Công hạ ) Đức Khổng Tử ba tháng không giúp được vua thì nôn nao cả người.
♦(Danh) Vua chúa. ◎Như: tam hoàng ngũ đế , nữ hoàng .
♦(Danh) Trời, bầu trời. § Cũng như thiên . ◇Khuất Nguyên : Trắc thăng hoàng chi hách hí hề, Hốt lâm nghễ phù cựu hương , (Li tao ) Ta bay lên trời cao hiển hách hề, Chợt trông thấy cố hương.
♦(Danh) Nhà không có bốn vách.
♦(Danh) Mũ trên vẽ lông cánh chim.
♦(Danh) Chỗ hổng trước mả để đưa áo quan vào.
♦(Danh) Chỗ trước cửa buồng ngủ.
♦(Danh) Họ Hoàng.
♦(Động) Khuông chánh, giúp vào đường chính. ◇Thi Kinh : Chu Công đông chinh, Tứ quốc thị hoàng , (Bân phong , Bá phủ ) Chu Công chinh phạt phía đông, Các nước bốn phương đều được đưa về đường ngay.

: huáng
1.
2.
3.
4. ”,
5. ”,
6. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 格外根深蒂固根器株守树仔菜柯爾克孜族查驗查考查看