- giai

♦ Phiên âm: (jiē)

♦ Bộ thủ: Bạch ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Phó) Đều, cùng. ◇Khuất Nguyên : Cử thế giai trọc ngã độc thanh, chúng nhân giai túy ngã độc tỉnh , (Sở từ ) Cả đời đều đục (hỗn trọc) mình ta trong, mọi người đều say cả, mình ta tỉnh.
♦(Đại) Tất cả, toàn thể. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: Tự cổ giai hữu tử, nhân vô tín bất lập , (Đệ thập nhất hồi) Từ xưa ai cũng đều phải chết, người không tin cậy được thì không ra người.

: jiē


Vừa được xem: 摩加迪沙割雞焉用牛刀搶劫割禮措手不及具文指出