- thư

♦ Phiên âm: (jū, jǔ)

♦ Bộ thủ: Nạch ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Nhọt. § Nhọt sưng đỏ là ung , không sưng đỏ là thư . ◎Như: ung thư sưng nhọt. ◇Sử Kí 史記: Phạm Tăng hành vị chí Bành Thành, thư phát bối nhi tử , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Phạm Tăng (hận Hạng Vương đã nghi ngờ mình) chưa về tới Bành Thành thì bị lên hậu bối mà chết.

: jū


Vừa được xem: 乳糜太學乳頭