Pineapple

- sấn

♦ Phiên âm: (chèn)

♦ Bộ thủ: Nạch ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Tật bệnh. ◇Thi Kinh : Tâm chi ưu hĩ, Sấn như tật thủ , (Tiểu nhã , Tiểu bàn ) Lòng ta ưu sầu, Bệnh như là nhức đầu vậy.

: chèn


    沒有相關
Vừa được xem: 地震保险ä¹±左不過腎盂