Pineapple

- họa, hoạch

♦ Phiên âm: (huà)

♦ Bộ thủ: Điền ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦Cũng như chữ .
♦Giản thể của chữ .

: ()huà
1.
2.
3.
4. , 。“”。
5.
6. 1”。


Vừa được xem: 侵占铁砧æ—