- qua

♦ Phiên âm: (guā)

♦ Bộ thủ: Qua ()

♦ Số nét: 5

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Dưa, mướp, bầu, bí, các thứ dưa có quả. ◎Như: đông qua bí đao, khổ qua mướp đắng. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Giá nhật ngọ gian, Tiết Di Ma mẫu nữ lưỡng cá dữ Lâm Đại Ngọc đẳng chánh tại Vương phu nhân phòng lí đại gia cật tây qua , 西 (Đệ tam thập lục hồi) Buổi trưa hôm ấy, Tiết Di Ma mẹ và con gái (Bảo Thoa) hai người cùng Lâm Đại Ngọc, mọi người đương ngồi cả ở buồng Vương phu nhân ăn dưa hấu.

: guā
西


Vừa được xem: 班超