Pineapple

- li

♦ Phiên âm: (lí, li)

♦ Bộ thủ: Ngọc ()

♦ Số nét: 14

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) § Xem lưu li .

: lí
1. 〔玻璃”。
2. 〔琉璃”。


Vừa được xem: 鑒于庸俗福安市