Pineapple

- quỳnh

♦ Phiên âm: (qióng)

♦ Bộ thủ: Ngọc ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

: ()qióng
1.
2. 姿
3.


Vừa được xem: 字典半夏敷陳斜陽至誠