-

♦ Phiên âm: (qí)

♦ Bộ thủ:

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: Thổ ()


: qí
1.
2.

: qí
1.
2.


    沒有相關
Vừa được xem: