Pineapple

- pha

♦ Phiên âm: (bō)

♦ Bộ thủ: Ngọc ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦(Danh) Pha li ngọc pha lê.
♦(Danh) Kính (thủy tinh lọc trong). ◎Như: pha li song cửa kính.

: bō
玻璃〕a., , , 。b.”,“”。


Vừa được xem: 422