- hiện

♦ Phiên âm: (xiàn)

♦ Bộ thủ: Ngọc ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

: ()xiàn
1.
2.
3.


Vừa được xem: