- ngai

♦ Phiên âm: (dāi, ái)

♦ Bộ thủ: Khuyển ()

♦ Số nét: 14

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Hình) Ngây ngô, ngớ ngẩn, ngu muội. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Thỉnh nãi giá thi phong tử lai tiều tiều, tái bả ngã môn thi ngai tử dã đái lai , (Đệ ngũ thập nhị hồi) Mời "cô điên thơ" bên đó sang coi, và dắt cả "con ngốc thơ" sang nữa.
♦§ Ngày nay viết là .

: dāi
”。


    沒有相關
Vừa được xem: 比賽皋比