Pineapple

- lang

♦ Phiên âm: (láng, làng)

♦ Bộ thủ: Khuyển ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Chó sói. § Sói tàn ác như hổ, cho nên gọi các kẻ tàn bạo là lang hổ .
♦(Danh) Sao Lang.

: láng


Vừa được xem: 籠嘴計較燈籠囚籠籠火