Pineapple

- trạng

♦ Phiên âm: (zhuàng)

♦ Bộ thủ: Khuyển ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

: ()zhuàng
1.
2.
3.
4.
5.


Vừa được xem: