Pineapple

- phạm

♦ Phiên âm: (fàn)

♦ Bộ thủ: Khuyển ()

♦ Số nét: 5

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Xâm lấn, đụng chạm. ◎Như: can phạm đụng chạm, mạo phạm xâm phạm, nhân bất phạm ngã, ngã bất phạm nhân , người không đụng đến ta, thì ta cũng không đụng đến người.
♦(Động) Làm trái. ◎Như: phạm pháp làm trái phép, phạm quy làm sái điều lệ.
♦(Động) Sinh ra, mắc, nổi lên. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Nhĩ môn thắc bất lưu thần, Nhị da phạm liễu bệnh dã bất lai hồi ngã , (Đệ nhất nhất ngũ hồi) Chúng mày thật là không để ý gì cả, cậu Hai mắc bệnh cũng không sang trình ta biết.
♦(Động) Xông pha, bất chấp, liều. ◇Tô Thức : Tri ngã phạm hàn lai (Kì đình ) Biết ta không quản giá lạnh mà đến.
♦(Danh) Kẻ có tội. ◎Như: chủ phạm tội nhân chính, tòng phạm kẻ mắc tội đồng lõa, tội phạm tội nhân.
♦(Động) Rơi vào, lọt vào. ◇Lão tàn du kí : Phạm đáo tha thủ lí, dã thị nhất cá tử , (Đệ ngũ hồi) Rơi vào trong tay hắn, là chỉ có đường chết.
♦(Danh) Tên khúc hát.
♦(Phó) Đáng, bõ. ◎Như: phạm bất trước không đáng. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Tứ nha đầu dã bất phạm la nhĩ, khước thị thùy ni? , (Đệ thất thập ngũ hồi) Cô Tư chắc chẳng bõ gây chuyện với chị, thế là ai chứ?

: fàn
1.
2.
3.
4.
5.


Vừa được xem: 醉翁亭212