- trở

♦ Phiên âm: (zǔ)

♦ Bộ thủ: Hào ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Một dạng của chữ trở .

: zǔ
”。


    沒有相關
Vừa được xem: 銀洋拔刀相助革命家政法政治經濟學政治協商會議