Pineapple

- vi, vị

♦ Phiên âm: (wèi, wéi)

♦ Bộ thủ: Trảo ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Cũng như vi .

: wèi
”。


    沒有相關
Vừa được xem: 大總統總經理祿广