Pineapple

- ái

♦ Phiên âm: (ài)

♦ Bộ thủ: Trảo ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦Giản thể của chữ .

: ()ài
1.
2.
3.
4.
5. :“”。


Vừa được xem: 贊頌