- đăng

♦ Phiên âm: (dēng)

♦ Bộ thủ: Hỏa ()

♦ Số nét: 16

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Đèn. ◎Như: điện đăng đèn điện.
♦(Danh) Chỉ Phật pháp (vì Phật Pháp như đèn chiếu rọi, phá tan tà ác, hắc ám, vô minh). ◎Như: truyền đăng truyền bá Phật pháp.

: dēng
xem “”。


Vừa được xem: 街市家禽内脏網綱