- hi

Phiên âm: (xī)
Bộ 86 hỏa [12, 16] U+71B9
Ngũ hành: Hỏa ()
♦(Hình) Tảng sáng, mới hé sáng. ◇Đào Uyên Minh : Vấn chinh phu dĩ tiền lộ, hận thần quang chi hi vi , (Quy khứ lai từ ) Hỏi khách đi đường về con đường phía trước, giận ánh sáng ban mai còn mờ nhạt.
Home | Lastviews: , , , , , , , , 使 .