Pineapple

- chử

♦ Phiên âm: (zhǔ)

♦ Bộ thủ: Hỏa ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Nấu, thổi. ◎Như: chử phạn nấu cơm. ◇Đặng Trần Côn : Tạ sầu hề vi chẩm, Chử muộn hề vi xan , (Chinh Phụ ngâm ) Tựa sầu làm gối, Nấu muộn làm cơm. § Đoàn Thị Điểm dịch thơ: Sầu ôm nặng, hãy chồng làm gối, Buồn chứa đầy, hãy thổi làm cơm.
♦§ Cũng viềt là .

: zhǔ
西


Vừa được xem: 娘兒早半天兒情隨事遷蜈蚣鋪眉蒙眼高压锅