Pineapple

- thiêu, thiếu

♦ Phiên âm: (shāo)

♦ Bộ thủ: Hỏa ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()shāo
1. 使西
2. 西使
3.
4. 退
5.
6.
7. 使,


Vừa được xem: 海角天涯隔心不粘底平底煎锅锅铲窗洞眉山愁眉垛堞