Pineapple

- lô

♦ Phiên âm: (lú)

♦ Bộ thủ: Hỏa ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

: ()lú
1. , ,
2. ”,


Vừa được xem: 巾幗鬚眉生平底锅學子學好學士學塾