Pineapple

- lô

♦ Phiên âm: (lú)

♦ Bộ thủ: Thủy ()

♦ Số nét: 19

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Sông , tức khúc sông Kim Sa ở tỉnh Tứ Xuyên bây giờ.

: lú
xem “”。


Vừa được xem: 使君褕衣甘食依然人一己百黏涎子簡裝筒褲