Pineapple

- bộc

♦ Phiên âm: (pù, bào, nbs)

♦ Bộ thủ: Thủy ()

♦ Số nét: 18

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Nước dốc, thác nước. ◎Như: bộc bố nước chảy trên ghềnh xuống trông như tấm vải. ◇Nguyễn Trãi : Phi bộc phi phi lạc kính hàn (Mộng sơn trung ) Thác nước bay phơi phới như tấm gương lạnh rơi xuống.

chữ có nhiều âm đọc:
, : pù
瀑布”,”。
, : bào
1. 〔瀑河”。
2.


Vừa được xem: 阿曼问询处镚子鑊子釋藏鄉里鄉談遙測遇難