- hán

Phiên âm: (hàn,  tān)
Bộ 85 thủy [11, 14] U+6F22
Ngũ hành: cập nhật
♦(Danh) Sông Hán.
♦(Danh) Sông Thiên Hà trên trời.
♦(Danh) Nhà Hán. Hán Cao Tổ Lưu Bang diệt nhà Tần lên làm vua gọi là nhà Tiền Hán (206 trước T.L. 8 sau T.L.) hay Tây Hán 西. Khoảng 212 năm sau, vua Quang Vũ Lưu Tú trung hưng, gọi là nhà Hậu Hán (25-220) hay Đông Hán .
♦(Danh) Trung Quốc. § Vì nhà Hán đem binh tràn khắp đến lấn nước ngoài nên các nước ngoài gọi nước Tàu là nước Hán.
♦(Danh) Giống Hán, giống dân làm chủ nước Tàu từ đời vua Hoàng Đế trở đi.
♦(Danh) Người Tàu tự xưng là Hán.
♦(Danh) Tục gọi đàn ông, con trai là hán tử . ◇Tây du kí 西遊記: Ngã chuyết hán y thực bất toàn (Đệ nhất hồi) Tôi là kẻ vụng về, cơm áo không đủ.
Home | Lastviews: , , , , , , , , .