- hồ

Phiên âm: (hú)
Bộ 85 thủy [9, 12] U+6E56
Ngũ hành: Thủy ()
♦(Danh) Hồ. ◎Như: Động Đình hồ hồ Động Đình.
♦(Danh) Họ Hồ.
Home | Lastviews: , , , , , , , , .