Pineapple

- hỗn, cổn

♦ Phiên âm: (hùn, hǔn, n)

♦ Bộ thủ: Thủy ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Hình) Thế nước lớn.
♦(Hình) Đục, ô trọc, không trong sạch. ◇Sử Kí 史記: Cử thế hỗn trọc nhi ngã độc thanh, chúng nhân giai túy nhi ngã độc tỉnh , (Khuất Nguyên Giả Sanh truyện ) Cả đời đều đục, chỉ mình ta trong, người đời say cả, chỉ mình ta tỉnh.
♦(Động) Trộn. ◎Như: miến phấn hỗn đường bột mì trộn với đường.
♦(Động) Giả mạo, lừa gạt, làm gian dối. ◎Như: tệ hỗn làm gian dối, ngư mục hỗn châu mắt cá làm giả (lẫn lộn) với ngọc. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Di thái thái đích bài dã sanh, gia môn nhất xứ tọa trước, biệt khiếu Phượng Thư nhi hỗn liễu ngã môn khứ , , (Đệ tứ thập thất hồi) Di thái thái đánh bài cũng vẫn còn thấp, chúng ta ngồi một chỗ, đừng để con Phượng ăn gian chúng ta đấy.
♦(Động) Làm cẩu thả, làm bừa bãi. ◎Như: bất yêu tái hỗn nhật tử liễu không nên sống cẩu thả qua ngày nữa.
♦(Phó) Lộn xộn, lung tung. ◎Như: hỗn loạn lộn xộn rối loạn, hỗn độn chưa phân rành mạch. ◇Nguyễn Du : Nhất khí mang mang hỗn độn tiền, Kì lai vô tế khứ vô biên , (Hoàng Hà ) Một bầu khí mênh mông trước thời hỗn mang, Không biết từ đâu đến, chẳng biết chảy về bến bờ nào.
♦Một âm là cổn. (Phó) Cổn cổn cuồn cuộn. § Cũng viết là , . ◇Mạnh Tử 孟子: Nguyên toàn cổn cổn, bất xả trú dạ , (Li Lâu hạ ) Suối chảy cuồn cuộn, ngày đêm không ngừng.
♦Một âm là côn. (Danh) § Xem Côn Di .

chữ có nhiều âm đọc:
, : hùn
1.
2.
3.
4.
, : hún
”。


Vừa được xem: 杜甫航次導航續航航模