Pineapple

- hoài

♦ Phiên âm: (huái)

♦ Bộ thủ: Thủy ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦(Danh) Sông Hoài , phát nguyên ở Hà Nam, chảy qua ba tỉnh Hà Nam, An Huy và Giang Tô. § Cũng gọi là Hoài thủy .

: huái
淮河, ”,”。“”。


Vừa được xem: 硬指標武工隊