Pineapple

- đạm

♦ Phiên âm: (dàn, tán, n)

♦ Bộ thủ: Thủy ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦(Hình) Vị không mặn. ◎Như: đạm thủy hồ hồ nước ngọt, giá thang thái đạm liễu canh này nhạt quá.
♦(Hình) Không đậm đặc, không nồng, thưa thớt. ◎Như: đạm tửu rượu nhạt, vân đạm phong khinh mây thưa gió nhẹ.
♦(Hình) Nhạt (màu sắc). ◎Như: đạm hoàng sắc màu vàng nhạt.
♦(Hình) Lạnh nhạt, thờ ơ. ◎Như: lãnh đạm lạnh nhạt.
♦(Hình) Không thịnh vượng. ◎Như: sanh ý thanh đạm buôn bán ế ẩm, đạm nguyệt tháng ế hàng.
♦(Phó) Sơ, không dày đậm. ◎Như: đạm tảo nga mi tô sơ lông mày. ◇Tô Thức : Dục bả Tây Hồ tỉ Tây Tử, Đạm trang nùng mạt tổng tương nghi (Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ 西西, ) Đem so Tây Hồ với nàng Tây Thi, Điểm trang sơ sài hay thoa đậm phấn son, cả hai đều thích hợp như nhau.
♦(Danh) Câu nói vô duyên, vô tích sự (tiếng địa phương, bắc Trung Quốc). ◎Như: xả đạm nói chuyện tào lao, vô duyên.
♦(Danh) Họ Đạm.

: dàn
1.
2. 绿
3.
4.
5.


Vừa được xem: 剪线刀砂型不倒翁å…¬