Pineapple

- dịch

♦ Phiên âm: (yè, yì, nbsp)

♦ Bộ thủ: Thủy ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Chất lỏng. ◎Như: thóa dịch nước bọt.

: yè
1. ,
2. :“”。


Vừa được xem: 續航力沙沙布澤轉折鉆圈垫片咯吱引航