Pineapple

- quyên

♦ Phiên âm: (juān, yuàn)

♦ Bộ thủ: Thủy ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦(Danh) Dòng nước nhỏ.
♦(Danh) Hoạn quan gọi là trung quyên . ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: Mã Nguyên Nghĩa, ám tê kim bạch, kết giao trung quyên Phong Tư, dĩ vi nội ứng , , , (Đệ nhất hồi ) Mã Nguyên Nghĩa ngầm đem vàng lụa kết giao với hoạn quan Phong Tư, để làm nội ứng.
♦(Danh) Họ Quyên.
♦(Hình) Nhỏ, bé. ◎Như: quyên trích giọt nước, quyên ai hạt bụi li ti. ◇Nguyễn Trãi : Quyên ai hà dĩ đáp quân ân (Thứ Cúc Pha tặng thi ) Biết lấy gì mà báo đáp ơn vua được mảy may.
♦(Hình) Sạch, thanh khiết. ◎Như: quyên khiết thanh khiết.
♦(Động) Kén chọn. ◎Như: quyên cát nhật chọn ngày tốt lành.

: juān
1.
2.
3.


Vừa được xem: 以前乳母乳糖