Pineapple

- tể, tế

♦ Phiên âm: (jì, jǐ)

♦ Bộ thủ: Thủy ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()jì
1.
2.
3.
, : ()jǐ
1. 〔济水
2.


Vừa được xem: 人员管理课大東亞共榮圈