Pineapple

- thiển, tiên

♦ Phiên âm: (qiǎn)

♦ Bộ thủ: Thủy ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()qiǎn
1.
2.
3.
4.
, : ()jiān
1. 〔浅浅
2.


Vừa được xem: 書籍二人轉典籍土粉子學籍