Pineapple

- phái

♦ Phiên âm: (pài, mài, n)

♦ Bộ thủ: Thủy ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦(Danh) Nhánh, nhành sông. ◇Nguyễn Du : Thiên Hoàng cự phái cửu thiên lí (Hoàng Hà ) Nhánh lớn của Sông Trời, dài chín ngàn dặm.
♦(Danh) Ngành, phe, bè, cánh, trào lưu. ◎Như: học phái phái học, đảng phái phe đảng, thi phái phái thơ.
♦(Danh) Tác phong, khí độ. ◎Như: khí phái khí phách, khí thế, phái đầu dáng vẻ.
♦(Danh) Lượng từ: đơn vị phe, nhóm, cánh, cảnh tượng, v.v. ◎Như: lưỡng phái họa gia hai phái họa sĩ.
♦(Danh) Phiên âm tiếng Anh "pie". ◎Như: tần quả phái bánh táo nướng lò (tiếng Anh: apple pie).
♦(Động) Phân phối, phân chia. ◎Như: than phái chia đều. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Phái đa phái thiểu, mỗi vị thế xuất nhất phân tựu thị liễu , (Đệ tứ thập tam hồi) Chia nhiều chia ít, mỗi người chịu thay bỏ ra một phần là được rồi.
♦(Động) Sai khiến, sai bảo. ◎Như: ủy phái sai khiến, giao phó. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Tiên phái lưỡng cá tiểu tử, tống liễu giá Tần tướng công gia khứ , (Đệ thất hồi) Trước hãy sai hai đứa hầu bé, đưa cậu Tần về nhà.
♦(Động) Xếp đặt, an bài. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Giá ốc tử thị yếu nhĩ phái đích (Đệ cửu thập lục hồi) Các phòng này thì phải do anh chị xếp đặt mới được.
♦(Động) Chỉ trích, khiển trách. ◎Như: phái bất thị khiển trách.

: pài
1.
2.
3.
4.
5.
6.


Vừa được xem: 晉耐火材料堵嘴赤壁打倒主坐五短身材