- quang, hoảng

♦ Phiên âm: (guāng, huáng)

♦ Bộ thủ: Thủy ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Hình) Ánh nước sóng sánh.
♦(Hình) Hùng dũng, uy vũ, mạnh bạo. ◇Thi Kinh : Hữu quang hữu hội, Kí di ngã dị , (Bội phong , Cốc phong ) (Chàng) hung hăng giận dữ, Chỉ để lại cho em những khổ nhọc.
♦(Hình) Quang quang uy vũ, quả quyết, cứng cỏi.
♦Một âm là hoảng. (Hình) Hoảng hoảng tràn đầy (nước).

: guāng
1.
2. :“”。


    沒有相關
Vừa được xem: 董事长