Pineapple

- châu

♦ Phiên âm: (zhōu)

♦ Bộ thủ: Thủy ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦(Danh) Bãi cù lao, trong nước có chỗ ở được. ◇Đỗ Phủ 杜甫: Dĩ ánh châu tiền lô địch hoa (Thu hứng ) Đã chiếu sáng những bông lau trước bãi cù lao.
♦(Danh) Đất liền lớn trên địa cầu. § Có năm châu là Á, Âu, Phi, Úc và Mĩ.

: zhōu
1.
2. 屿


Vừa được xem: 入籍