- châu

Phiên âm: (zhōu)
Bộ 85 thủy [6, 9] U+6D32
Ngũ hành: Thủy ()
♦(Danh) Bãi cù lao, trong nước có chỗ ở được. ◇Đỗ Phủ 杜甫: Dĩ ánh châu tiền lô địch hoa (Thu hứng ) Đã chiếu sáng những bông lau trước bãi cù lao.
♦(Danh) Đất liền lớn trên địa cầu. § Có năm châu là Á, Âu, Phi, Úc và Mĩ.
Home | Lastviews: , , , , , , , , .