- một

♦ Phiên âm: (méi, mò, nbsp)

♦ Bộ thủ: Thủy ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : méi
1.
2.
3.
, : mò
1.
2.
3.
4.
5. 齿
6. ”。


Vừa được xem: 納粹波累蓬頭垢面