VN520


              

Phiên âm : jiāng

Hán Việt : giang

Bộ thủ : Thủy (水, 氵)

Dị thể : không có

Số nét : 6

Ngũ hành : Thủy (水)

(Danh) Sông lớn, sông cái. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Tiền diện kháo giang hữu na Tì bà đình tửu quán, thị Đường triều Bạch Lạc Thiên cổ tích 前面靠江有那琵琶亭酒館, 是唐朝白樂天古跡 (Đệ tam thập bát hồi) Mặt trước trông ra sông có quán rượu Tì bà đình, đó là cổ tích của Bạch Cư Dị đời nhà Đường.
(Danh) Trường Giang 長江 nói tắt.
(Danh) Tỉnh Giang Tô 江蘇 nói tắt.
(Danh) Tên nước. Thời Xuân Thu bị nước Sở tiêu diệt, nay thuộc tỉnh Hà Nam 河南, Trung Quốc.
(Danh) Họ Giang.


Xem tất cả...