Pineapple

- hán

♦ Phiên âm: (yì, hàn)

♦ Bộ thủ: Thủy ()

♦ Số nét: 5

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦Giản thể của chữ .

: ()hàn
1.
2.
3.
4.


Vừa được xem: 竅門恙蟲烤面包机