- khí, khất

♦ Phiên âm: (qì)

♦ Bộ thủ: Khí ()

♦ Số nét: 4

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Danh) Hơi mây.
♦Một âm là khất. (Động) Xin. § Nguyên là chữ khất .
♦Giản thể của chữ .

: ()qì
1. ,
2.
3. , , ,
4.
5.
6. 使
7.
8. 使
9. 湿
10,


Vừa được xem: