VN520


              

Phiên âm : mǔ, mú

Hán Việt : mẫu, mô

Bộ thủ : Vô (毋)

Dị thể : không có

Số nét : 5

Ngũ hành :

(Danh) Mẹ. ◎Như: mẫu thân 母親.
(Danh) Tiếng kính xưng bậc phụ nữ tôn trưởng. ◎Như: cô mẫu 姑母 bà cô, cữu mẫu 舅母 bà mợ, sư mẫu 師母 sư nương (tiếng học sinh gọi vợ của lão sư 老師).
(Danh) Tiếng gọi người đàn bà lớn tuổi. ◇Sử Kí 史記: Tín điếu ư thành hạ, chư mẫu phiếu, hữu nhất mẫu kiến Tín cơ, phạn Tín 信釣於城下, 諸母漂, 有一母見信飢, 飯信 (Hoài Âm Hầu liệt truyện 淮陰侯列傳) (Hàn) Tín câu cá ở dưới thành, trong số những mụ giặt vải, có một mụ thấy Tín đói, cho Tín ăn.
(Danh) Sự vật có thể sinh sản, nẩy nở. ◎Như: tự mẫu 字母 chữ cái (trong tiếng Hi Lạp chẳng hạn) hoặc chữ dùng làm đại biểu cho một âm (trong thanh vận học có 36 tự mẫu).
(Hình) Gốc, vốn. ◎Như: mẫu tài 母財 tiền vốn.
(Hình) Mái, giống cái. ◎Như: mẫu kê 母雞 gà mái, mẫu trệ 母彘 lợn sề.
Một âm là . (Danh) Men, mẻ.


Xem tất cả...