- nghị

♦ Phiên âm: (yì)

♦ Bộ thủ: Thù ()

♦ Số nét: 15

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦(Hình) Quả quyết, cứng cỏi. ◎Như: cương nghị kiên quyết. ◇Luận Ngữ : Sĩ bất khả dĩ bất hoằng nghị, nhậm trọng nhi đạo viễn , (Thái Bá ) Kẻ sĩ không thể không (có chí) rộng lớn và cương quyết, (là vì) nhiệm vụ thì nặng mà đường thì xa.
♦(Hình) Tài giỏi, dũng mãnh. ◇Khuất Nguyên : Thân kí tử hề thần dĩ linh, hồn phách nghị hề vi quỷ hùng , (Cửu ca , Quốc thương ) Thân chết rồi nhưng anh linh vẫn còn, hồn phách trở thành bậc hùng của quỷ (tức là hồn ma của những người đã chết).
♦(Hình) Nghiêm khắc. ◇Tân Đường Thư : Chánh thanh nghị, lại hạ vô cảm phạm giả , (Tống Cảnh truyện ) Chính trị trong sạch và nghiêm khắc, quan lại dưới không dám làm điều sai trái.
♦(Hình) Nghiêm chính. ◇Mai Nghiêu Thần : Công phục di ngã thi, Trách ngã từ thậm nghị , (Tạ Vương Đãi Chế khuyến phục ẩm ).
♦(Hình) Giận dữ, thịnh nộ. ◇Quốc ngữ : Kì vi nhân dã, triển nhi bất tín, ái nhi bất nhân, trá nhi bất trí, nghị nhi bất dũng , , , , (Sở ngữ hạ ).
♦(Danh) (Thuật ngữ cờ vây) Con cờ chết và ván cờ xong. ◇Từ Huyễn : Nghị, đề dã. Kì tử nhi kết cục viết nghị, kí nghị nhi tùy thủ viết phục nghị, tục hựu vị chi đề , . , , (Vi kì nghĩa lệ , Thuyên thích ).
♦(Danh) Họ Nghị.

: yì


Vừa được xem: 怨恨