Pineapple

- đoạn, đoàn

♦ Phiên âm: (duàn)

♦ Bộ thủ: Thù ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦(Danh) Khúc, tấm. ◎Như: vải lụa định mấy thước cắt làm một, mỗi tấm gọi là một đoạn . ◎Như: địa đoạn khúc đất.
♦(Danh) Chặng, quãng, giai đoạn. ◎Như: nhất đoạn lộ một chặng đường.
♦(Danh) Đoạn (dệt bằng tơ). § Thông đoạn . ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Thác xuất nhất bàn, lưỡng cá đoạn tử, nhất bách lạng hoa ngân, tạ sư , , , (Đệ nhị hồi) Bưng ra một mâm (gồm) hai tấm đoạn, một trăm lạng hoa ngân (để) tặng thầy.
♦(Danh) Họ Đoàn.

: duàn
1. ,
2.
3.
4. ”,
5. ”,
6. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: