Pineapple

- tàn

♦ Phiên âm: (cán)

♦ Bộ thủ: Ngạt ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()cán
1.
2.
3.


Vừa được xem: 海參崴