Pineapple

- oai, oa

♦ Phiên âm: (wāi, wǎi)

♦ Bộ thủ: Chỉ ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Hình) Méo lệch, nghiêng. ◎Như: oai đầu đầu nghiêng, oai tà nghiêng lệch.
♦(Hình) Không chính đáng. ◎Như: oai chủ ý chủ ý không chính đáng.
♦(Động) Nghiêng về một bên. ◎Như: oai trước đầu nghiêng đầu. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Phác đích chỉ nhất quyền, chánh đả tại tị tử thượng, đả đắc tiên huyết bính lưu, tị tử oai tại bán biên , , , (Đệ tam hồi) Đấm một quả vào mũi, máu tươi vọt ra, mũi vẹt sang một bên.
♦(Động) Tạm nghỉ. ◎Như: tại sàng thượng oai nhất hội nhi trên giường tạm nghỉ một lát.
♦(Động) Sái, trật (bị thương). ◎Như: oai liễu cước trật chân rồi.
♦§ Ta quen đọc là oa.

: wāi
1.
2.
3.


Vừa được xem: 杠桿端午慌促愛克斯射線大水略稱