- vũ, võ

♦ Phiên âm: (wǔ)

♦ Bộ thủ: Chỉ ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦(Danh) Sức mạnh, chiến tranh, quân sự. § Đối lại với văn . ◎Như: văn vũ song toàn văn võ gồm tài. ◇Mạnh Tử 孟子: Uy vũ bất năng khuất (Đằng Văn Công hạ ) Uy quyền sức mạnh không làm khuất phục được.
♦(Danh) Bước, vết chân, nối gót. ◎Như: bộ vũ nối làm công nghiệp của người trước. ◇Liêu trai chí dị : Nữ quá khứ sổ vũ (Anh Ninh ) Cô gái đi qua vài bước. ◇Khuất Nguyên : Hốt bôn tẩu dĩ tiên hậu hề, cập tiền vương chi chủng vũ , (Li tao ) Vội rong ruổi trước sau, mong nối gót các đấng vua trước.
♦(Danh) Tên một khúc nhạc do Chu Vũ Vương làm ra.
♦(Danh) Mũ lính. ◎Như: vũ biền mũ quan võ thời xưa.
♦(Danh) Họ .
♦(Hình) Thuộc về chiến tranh, quân sự. ◎Như: vũ khí khí giới.
♦(Hình) Mạnh mẽ, oai phong. ◎Như: uy vũ uy thế mạnh mẽ, khổng vũ hữu lực rất oai phong và có sức mạnh.
♦§ Ghi chú: Ta quen đọc là .

: wǔ
1.
2.
3.
4. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 百花王