Pineapple

- ca

♦ Phiên âm: (gē).

♦ Bộ thủ: Khiếm ().

♦ Ngũ hành: Mộc ().


♦(Động) Hát, ngâm. ◎Như: ca thi ngâm thơ.
♦(Danh) Bài ca, khúc hát. ◇Nguyễn Du : Tiều mục ca ngâm quá tịch dương (Âu Dương Văn Trung Công mộ ) Tiếng hát của kẻ đốn củi kẻ chăn trâu lướt qua bóng chiều hôm.


Vừa được xem: 亞軍經驗假如大軍惊险恐怖片傳說習以為常真性