Pineapple

- quyền

♦ Phiên âm: (quán)

♦ Bộ thủ: Mộc ()

♦ Số nét: 21

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Quả cân. ◇Luận Ngữ : Cẩn quyền lượng, thẩm pháp độ , (Nghiêu viết ) Sửa lại cẩn thận cân đo, định rõ phép tắc. ◇Trang Tử : Vi chi quyền hành dĩ xưng chi (Khứ khiếp ) Dùng cán cân và quả cân để cân.
♦(Danh) Sự ứng biến, thích ứng, tuy trái với đạo thường mà phải lẽ gọi là quyền . § Đối lại với kinh . ◇Mạnh Tử 孟子: Nam nữ thụ thụ bất thân, lễ dã, tẩu nịch viên chi dĩ thủ, quyền dã , ; , (Li Lâu thượng ) Nam nữ trao và nhận không được trực tiếp gần gũi với nhau, đó là lễ; chị dâu bị đắm chìm đưa tay ra vớt, đó là quyền.
♦(Danh) Thế lực. ◎Như: quyền lực thế lực, đại quyền tại ác thế lực lớn trong tay.
♦(Danh) Lực lượng và lợi ích, nhân tự nhiên, theo hoàn cảnh phát sinh hoặc do pháp luật quy định, được tôn trọng, gọi là quyền. ◎Như: đầu phiếu quyền quyền bỏ phiếu bầu cử, thổ địa sở hữu quyền quyền sở hữu đất đai.
♦(Danh) Xương gò má.
♦(Danh) Họ Quyền.
♦(Động) Cân nhắc. ◇Mạnh Tử 孟子: Quyền nhiên hậu tri khinh trọng, độ nhiên hậu tri trường đoản , (Lương Huệ Vương thượng ) Cân nhắc rồi sau mới biết nhẹ nặng, liệu chừng rồi sau mới biết dài ngắn.
♦(Phó) Tạm thời, tạm cứ, cứ. ◎Như: quyền thả như thử tạm làm như thế. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Đương vãn các tự quyền hiết (Đệ nhất hồi) Tối đó, mọi người tạm lui nghỉ.

: quán
xem “”。


Vừa được xem: 歲暮武器止痛欽仰欸乃欲擒故縱欲念欲壑難填欣賞