- lư

♦ Phiên âm: (lǘ)

♦ Bộ thủ: Mộc ()

♦ Số nét: 18

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Cây , cây gỗ gụ, gỗ dùng đóng đồ.

: lǘ
xem “”。


Vừa được xem: 育齡大志屎殼郎狼毫泉水隨喜